ویژه هئیت های مذهبی

1- ارسال پیام جهت دعوت عموم به شرکت در راهپیمایی،نماز جمعه،مراسمات مذهبی و ...

2- ارسال پیام جهت معرفی و تشویق اسوه های اخلاقی و تربیتی

3- تقویت مبانی دینی و اعتقادی و تحکیم پایه های معرفتی از طریق ارسال پیام کوتاه

4- ارسال پیام جهت گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه شعائر اسلامی

5- ایجاد ارتباط متقابل بین مردم و امام جمعه از طریق ارسال و دریافت پیام

6- همکاری و هماهنگی در جهتاجرای برنامه ها با دیگر ستادها و موسسات

7- ارسال پیام جهت ارائه خدمات معنوی و ارشادی به عموم

8- جلب مشارکت های مردمی در اجرای برنامه ها از طریق ارسال و دریافت پیام

9- اعلام برگزاری مراسمات و جلسات به اعضاء و عموماز طریق ارسال و دریافت پیام

10- ارسال پیام های تبریک و تسلیت به عموم

11- اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و...)

12- ایجاد سامانه دریافت انتقادات و پیشنهادات

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه