پیامک در مجتمع های مسکونی


کاربرد پیامک در مجتمع های مسکونی

کاربرد پیامک در مجتمع های مسکونی

با توجه به افزایش جمعیت؛ نسبت به سال های قبل تعداد مجتمع های مسکونی چند طبقه ای افزایش پیدا کرده است و به طور معمول این ساختمان ها نیاز به مدیریت دارند و این امر می تواند با استفاده از سامانه پیام کوتاه روند سریع تری پیدا کند....

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه