راهکار پیامکی برای دفاتر بیمه


راهکار پیامکی برای دفاتر بیمه

راهکار پیامکی برای دفاتر بیمه

زمانیکه بحث در رابطه با بیمه می شود یکی از مواردی که برای افراد بسیار به چشم میخورد این است که برای امور بیمه خود کدامیک از دفاتر را انتخاب کنند. در حال حاضر تعداد نمایندگی های بیمه و تنوع آن ها بیش از دهه های قبل شده است و این امر انتخاب را بسیار مشکل ساخته است....

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه