پیامک در آژانس مسافرتی


تکنیک های پیامکی در آژانس مسافرتی

تکنیک های پیامکی در آژانس مسافرتی

در تورهای مسافرتی اغلب مسافران را مشتریان وفادار و یا اطرافیانشان که توسط آنها تشویق شده اند، تشکیل می دهند. برای بدست آوردن مشتریان وفادار بهترین و ساده ترین روش، ارسال اس ام اس در طول دوره ارائه خدمت به ایشان و پس از آن است...

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه