تسخیر لانه جاسوسی


روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی

روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی

در آبان سال1343 حوادث مهمی در ایران برای بیرون راندن آمریکا از کشور رخ داد. روز 13 آبان، مأموران رژیم شاهنشاهی ،حضرت امام خمینی(ره) را در قم دستگیر و به دستور آمریکا، به ترکیه تبعید کردند. در روز 13 آبان 1357، دانش آموزان تهرانی در اعتراض به دخالت های آمریکا در ایران، راه پیمایی کردند، ولی دژخیمان رژیم شاه، به آنان حمله کرد و آنان را به خاک و خون کشید....

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه