پیامک-اس ام اس بزرگداشت ابوعلی سینا


پیامک-اس ام اس بزرگداشت ابوعلی سینا ، روز پزشک

پیامک-اس ام اس بزرگداشت ابوعلی سینا ، روز پزشک

اول شهریور، روز پزشک بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد فارسی زبان، مبارک باد …

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه