ابوعلی سینا


20 مهر بزرگداشت روز حافظ

20 مهر بزرگداشت روز حافظ

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم...............................................................فلک را سقف بشکافیم و می در ساغر اندازیم

پیامک-اس ام اس بزرگداشت ابوعلی سینا ، روز پزشک

پیامک-اس ام اس بزرگداشت ابوعلی سینا ، روز پزشک

اول شهریور، روز پزشک بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد فارسی زبان، مبارک باد …

پیامک-اس ام اس بزرگداشت ابوعلی سینا ، روز پزشک

پیامک-اس ام اس بزرگداشت ابوعلی سینا ، روز پزشک

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد آنگاه که دستی، به نشان شکر به آسمان بلند شود ملائک تو را می ستایند، روز پزشک مبارک

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه