تکنیک های پیامکی


تکنیک های پیامکی در آژانس مسافرتی

تکنیک های پیامکی در آژانس مسافرتی

در تورهای مسافرتی اغلب مسافران را مشتریان وفادار و یا اطرافیانشان که توسط آنها تشویق شده اند، تشکیل می دهند. برای بدست آوردن مشتریان وفادار بهترین و ساده ترین روش، ارسال اس ام اس در طول دوره ارائه خدمت به ایشان و پس از آن است...

راهکارهای پیامکی برای دفاتر خدمات ارتباطی

راهکارهای پیامکی برای دفاتر خدمات ارتباطی

بسیاری از افراد از سامانه پیامکی به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می کنند، اما بدانید که می توانید با استفاده از سامانه پیامک با مخاطبان خود در ارتباط باشید...

تکنیک های پیامکی برای مساجد  و هیئت ها

تکنیک های پیامکی برای مساجد و هیئت ها

بسیاری از افراد از سامانه پیامکی به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می کنند، اما بدانید که می توانید با استفاده از سامانه پیامک با مخاطبان خود در ارتباط باشید. برخی موارد استفاده از سامانه پیامکی برای مشاورین املاک به شرح زیر میباشد...

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه