تبریک سال نو


18 اسفند روز جهانی زن

18 اسفند روز جهانی زن

روز جهانی زنان که در گذشته روز جهانی زنان کارگر نامیده می‌شد بزرگداشتی است هشتم مارس، روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود...

پیام مناسبتی تبریک سال نومیلادی

پیام مناسبتی تبریک سال نومیلادی

چون به سخن نوبت عیسی رسید / عیب رها کرد و به معنی رسید عیب کسان را منگر و احسان خویش / دیده فرو بر به گریبان خویش....

پیامک-اس ام اس تبریک سال نو

پیامک-اس ام اس تبریک سال نو

اس ام اس تبریک سال نو نوروز باستانی،نویدبخش بهار زندگانی و یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید را شادباش می گوییم نقاشی بهار در حال کامل شدن است.زیباترین شاهکار گیتی بر شما مبارک

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه