روز ملی سینما


روز ملی سینما

روز ملی سینما

در دسامبر ۱۸۹۵، دستگاهى به نام سينماتوگراف توسط برادران لومير اختراع شد. با گردش دستک این دستگاه عکس‌ها روى پرده‌اى سفيد به صورت عکس‌های متحرک در می امدند...

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه