راهکار پیامکی در مزون ها


راهکار پیامکی در مزون ها

راهکار پیامکی در مزون ها

پیامک دارای کاربردهای بسیاری در صنوف مختلف می باشد. یکی از راهکارهای سامانه پیامکی در مزون های لباس می باشد.که از جمله امکانات پیامک در مزون ها تبلیغات می باشد. انجام تبلیغات بر اساس کد پستی؛ تفکیک شهر؛ جنسیت و ... از جمه قابلیت هایی است که مورد استفاده قرار می گیرد....

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه