پیامک تاسوعای حسینی


پیام مناسبتی – پیام تبریک عید غدیر خم

پیام مناسبتی – پیام تبریک عید غدیر خم

روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلـی / گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی//گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت / گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی ...

پیامک- اس ام اس تاسوعای حسینی

پیامک- اس ام اس تاسوعای حسینی

نام معشوق مبر نزد من از عشق مگو عشق دیریست كه در پیچ و خم عباس است ********* هر چه داریم همه از كرَم عباس است خلقت جنت حق لطف كرم عباس است

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه