شهادت امام جعفر صادق (ع)


پیامک-اس ام اس شهادت امام جعفر صادق (ع)

پیامک-اس ام اس شهادت امام جعفر صادق (ع)

ای ششم پیشوای اهل ولا/خلق را رهبری به دین هدی/پای تا سر خدانمایی تو/هم ز سر تا بپای صدق و صفا....

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه