استفاده از اولین پیامک در ایران


استفاده از اولین پیامک در ایران

استفاده از اولین پیامک در ایران

استفاده از پیامک اولین بار در سال 1381 مورد استفاده قرار گرفت. از سال 1381 به بعد استفاده از پیامک در بین ایرانیان فراگیر شد. در سال های ابتدای شروع استفاده از پیامک در حدود 8 میلیارد پیام کوتاه در ایران مبادله شد که نرخ اقتصادی آن حدود 20 میلیون پیام کوتاه بود و این رغم حتی در برخی روزهای خاص و اعیاد مختلف بیشتر می شد....

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه