نسرین صالحی


اعلام وضعیت سالن های مرغداری با پیامک

اعلام وضعیت سالن های مرغداری با پیامک

اختراع جدید ایرانی با عنوان "اعلام خطر وضعیت نامناسب محیطی سالن های مرغداری بصورت پیامک" توسط نسرین صالحی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی و عقیل کشیر...

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه