تبلیغ خبرنامه پیامکی در مراسم و همایش


تبلیغ خبرنامه پیامکی در مراسم و همایش

تبلیغ خبرنامه پیامکی در مراسم و همایش

معمولا در مراسم و یا همایش از شخصی به عنوان مجری برنامه استفاده می شود. چنانچه در مراسم و همایشی شرکت می کنید که توسط مجری هدایت می شود می توانید از مجری برنامه بخواهید که از تماشاگران بخواهد به عضویت خبرنامه پیامکی شما در بیایند....

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه