ارسال اس ام اس تبلیغاتی


تاثیر تبلیغات پیامکی از طریق سامانه پیامک

تاثیر تبلیغات پیامکی از طریق سامانه پیامک

شرکتهایی که بدون رقابت و هیجان به فعالیت تجاری خود ادامه می دهند نسبت به شرکت هایی که تبلیغات آنها کافی و به اندازه بوده است از بازخورد کمتری برخوردار می باشند...

ارسال پیام کوتاه فقط  105 ریال

ارسال پیام کوتاه فقط 105 ریال

ارسال پیام کوتاه فقط 105 ریال، ارسال پیام تبلیغاتی و اطلاع رسانی خود را به ما بسپارید، تبلیغاتی هدفمند و ارزان برای کسب مشتری بیشتر، با گزارش کامل از تعداد پیام های ارسالی...

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه