اعتیاد به پیامک


آیا استفاده از پیامک اعتیادآور است؟

آیا استفاده از پیامک اعتیادآور است؟

در دنیای امروز دیگر هر فردی صرف نظر از سن وسال افراد یک گوشی تلفن همراه دارد. شاید دلیل این امر این است که گوشی تلفن همراه دسترسی افراد را به یکدیگر راحت تر کرده است و شاید دلیل دیگر این باشد که در دنیای امروز بسیاری از افراد از تلفن همراه خود بعنوان یک وسیله برای سرگرمی استفاده می کنند و در واقع بیشتر زمان های تنهایی خود را با آن سپری می کنند....

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه