فایل آموزشی


استفاده نادرست از بازاریابی پیامکی

استفاده نادرست از بازاریابی پیامکی

تمامی افرادی که از سامانه پیامکی استفاده می کنند بی شک حداقل یک بار مرتکب اشتباه شده اند اما می توان بلافاصله جلوی آنرا گرفت و تصحیح کرد. ما تمام تلاش خود را انجام می دهیم...

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه