شیخ بهایی


20 مهر بزرگداشت روز حافظ

20 مهر بزرگداشت روز حافظ

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم...............................................................فلک را سقف بشکافیم و می در ساغر اندازیم

پیامک-اس ام اس بزرگداشت شیخ بهایی

پیامک-اس ام اس بزرگداشت شیخ بهایی

اگر گِرده نان حلالي به دست آوردم آنرا مي سوزانم سپس مي کوبم و به صورت داروئي در مي آورم و با آن بيماران را معالجه مي کنم برگرفته از کشکول شیخ بهایی

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه