دفاتر بیمه

1- ارسال پیامک در مورد امتیازات شرکت بیمه ای (تخفیفات و موارد تعریف شده

2- ارسال پیامک برای تشکر از مشتریانی که بیمه شما را انتخاب کرده اند .

3- ارسال پیامک در خصوص پایان قرارداد

4- اعلام سررسید بیمه مشتری با ارسال یک پیامک

5- ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان

6-اطلاع رسانی به مشتریان در مواقع اتمام دوره بیمه و تمدید آن

7- اطلاع رسانی به مشتریان و متقاضیان در مورد خدمات جدید بیمه ای

8-ارتباط دو طرفه با مشتری و دریافت پیشنهادات و نظرات مشتری

9- آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیام کوتاه

10- برگزاری نظرسنجی ومسابقات

11- ارسال پیامک تبلیغاتی برای نمایندگی خود

12- ارسال پیامک برای گروه خاص، برای منطقه خاص، برای کد خاص

13-ارسال لیست تعرفه های انواع بیمه ها پس ازتنظیم منشی پیامک به صورت خودکار

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه