پایگاه های بسیج

1- آگاهی به مخاطبین درخصوص فعالیتهای، برنامه ها و اقدامات جدید پایگاه با ارسال اس ام اس

2- ارسال پیامک به صورت زمان بندی برای شرکت درجلسات از قبل تعیین شده

3- اطلاع از جلسات همیشگی مثلاً اعلام تاریخ، ساعت و مکان هرهفته از طریق ارسال پیامک

4- ارسال پیام های مختلف فرهنگی ازقبیل، حدیث، شعر و ... به صورت روزانه و یا هفتگی برای همه یا گروه های خاص

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه