پیامک-اس ام اس بزرگداشت مولوی


بزرگداشت مولانا

از گریه کسی ندیده خاموش مرا
در جان و دل و دید فراموش نه ای
از بهر خـدا مکن فراموش مرا

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

 

 

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است
بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی
آنچ از غم هجران تو بر جان من است

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

 

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد
آن را که وفا نیست ز عالم کم باد
دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غـم که هزار آفرین بر غم باد

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

 

ای نرگس پر خواب ربودی خواب
وی لاله سیـراب ببردی آبم
ای سنبـل پرتاپ ز تو در تابم
ای گوهر کمیاب تو را کی یابم؟

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

 

صد نامه فرستادم

صد راه نشان دادم

یا راه نمی دانی

یا نامه نمی خوانی!

"مولوی"

 

در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک

به جز عشق به جز عشق دگر هیچ نکاریم

"مولوی"

 

عشقت به دلم درآمد و شاد برفت
بازآمد و رخت خویش بنهاد برفت
گفتم به تکلف دو سه روز بنشین
بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت

روز بزرگداشت مولوی گرامی بادبرچسب ها: بزرگداشت مولانا بزرگداشت مولوی