پیامک-اس ام اس هفته دفاع مقدس


دفاع مقدس

عشق یعنی یک استخوان و یک پلاک سالهای سال تنهای تنها زیر خاک.هفته دفاع مقدس گرامی باد

زندگی بی شهادت،ریاضت تدریجی برای رسیدن به مرگ است هفته دفاع مقدس گرامی بادبرچسب ها: پیامک هفته دفاع مقدس اس ام اس هفته دفاع مقدس