پیامک-اس ام اس شب یلدا


شب یلدا

روزهای آخر پاییزت پرازخش خش آرزوهای قشنگ.پیشاپیش یلدا مبارک

شب یلداست.شبى که درآن انار محبت دانه مى شود یلدا مبارک

چه سخاوتمند است پاییزکه شکوه بلندترین شبش راعاشقانه پیشکش تولدزمستان کرد.یلدا مبارک

یلدا،مجالى است براى تکرارهرآنچه روزگارى سرمشق خوبى هایمان بوده اندوامروزبرروى طاقچه عادت هایمان غبارمى گیرند

یلداست بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرماوخستگی هست تاسحرازوجودمان رخت بربندد

 برچسب ها: اس ام اس شب یلدا پیامک شب یلدا پیامک شب یلدا