پیامک-اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی(ع)


شهادت دومین نور ولایت،صاحب کرامت و شفیع قیامت،امام حسن مجتبى علیه السلام،را تسلیت مى گوییم.

مصیبت برای شکیبا یکی است و برای بی تابی کننده دوتاست.شهادت امام حسن مجتبى را تسلیت مى گوییم

اى کریم اهل بیت علیهم السلام!قلب اندوهگینمان در عزاىت،دیدار و شفاعتت رادرقیامت مى طلبدتاطعم بخشندگى تو را دریابیم.

شهادت،عشق است.فرزند غایبش را سر سلامت بگویید و باران اشکتان را در بی ‏شکیبی انتظا،بهانه سازید برچسب ها: پیامک شهادت امام حسن مجتبی اس ام اس امام حسن مجتبی