7 آبان روز کوروش کبیر پادشاه بزرگ هخامنشی


کوروش دوم که در پارسی باستان به کوروش بزرگ و کوروش کبیر شهرت دارد، بنیان‌گذار و نخستین پادشاه هخامنشی بود که در بین سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد، بر محدوده وسیعی از آسیا حکومت می‌کرد. عدالت، صداقت، و شجاعت او در بین شاهان دنیا بی نظیر است.

به روایتی ماندانا دختر آستیاگ، مادر کوروش و کمبوجیه یکم پدر ایشان بوده اند. و حاصل ازدواج کوروش بزرگ با تنها همسرش کاساندان، دو پسر به نامهای کمبوجیه و بردیا بود.

پارسیان از او چونان یک پدر سخن می‌گفتند، زیرا وی مهربان بود و از آنچه برای ایرانیان نیکو بود، کوتاهی نمی‌کرد؛ در عین حال "هرودوت" وی را مردی زودخشم می‌داند.

"داندامایف" می‌گوید: کوروش محبوبترین شاه پارس و بنیانگذار یک امپراتوری جهانی بود. به نظر می‌رسد کوروش به سنت و ادیان سرزمین‌های فتح شده احترام می‌گذاشت.

پارسی‌ها او را پدر، روحانیان بابل او را برگزیده مردوک، یهودی‌ها او رامسیح فرستاده شده از جانب یهود و یونانیان او را فاتحی بزرگ و سیاستمداری باهوش می‌دانستند. گزنفون در کورش‌نامه او را حکمرانی آرمانی و ایده‌آل توصیف می‌کند.

آرامگاه کوروش بزرگ در فاصلهٔ حدود یک کیلومتری جنوب غربی کاخ‌های پاسارگاد قرار داد. آرامگاه کوروش بر روی سکوی مرتفعی قرار گرفته که این سکو خود نیز از قطعات تراشیده شدهٔ سنگ تشکیل شده‌است. بر بالای سکو اتاق مخصوص دفن جسد قرار دارد.

۷ آبان (۲۹ اکتبر) روز ورود کوروش به بابل، به پیشنهاد سازمان بین‌المللی نجات پاسارگاد٬ این روز به نام روز کوروش کبیر انتخاب و نام‌گذاری شد.

سیمرغ اس ام اس روز کوروش کبیر،پادشاه بزرگ آریایی را گرامی می دارد.

 

عناوین مرتبطبرچسب ها: 7 آبان روز کوروش کبیر پادشاه بزرگ هخامنشی 7 آبان روز کوروش کبیر پادشاه بزرگ هخامنشی نخستین پادشاه هخامنشی روز کوروش کبیر پادشاه بزرگ آریایی سیمرغ اس ام اس سیمرغ اس ام اس